Planlægning og forvaltning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Erfaringer fra et årti med fokus på multifunktionel jordfordeling 04.02-62 19-04-2023
Tilbageføring er en del af klimatilpasningen 04.02-61 03-03-2023
Købmanden som landsbyens omdrejningspunkt 04.02-60 15-12-2022
Rammesætning af kystplanlægningen 04.02-59 14-12-2022
Traditionel kystbeskyttelse har sine begrænsninger 04.02-57 26-10-2022
Sædskifter som virkemiddel i den målrettede regulering af kvælstof 04.02-58 26-10-2022
Stigende havvand kræver langsigtet planlægning 04.02-56 19-09-2022
Landmænds syn på forbedringer af ordningen til pleje af græs- og naturarealer 04.02-55 17-05-2022
Vandforbrugeres holdninger til beskyttelse af drikkevandet 04.02-54 12-05-2021
Ny model understøtter arbejdet med lokal udviklingskapacitet i landsbyer 04.02-52 17-08-2020
Lokal udviklingskapacitet kræver også finjustering af politik og planlægning 04.02-53 17-08-2020
Levedygtige landsbyer 2.0 – den manglende brik 04.02-51 10-06-2020
Yderområder som attraktive levesteder for tilflyttere 04.02-50 12-12-2019
Behov for differentieret tilgang til kystbeskyttelsen 04.02-49 09-08-2019
Landsbyer vil selv skabe udvikling 04.02-48 21-06-2019
Fremtidsperspektiver for de intensive produktionslandskaber 04.02-47 16-04-2019
Strategisk udvikling af det stedbundne har lang effekt 04.02-46 21-01-2019
Ekstensive hesteracer i naturplejen 04.02.45 15-02-2016
Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen 04.02-44 11-09-2014
Nyt entreprenørskab påkrævet i yderområder 04.02-42 11-03-2014
Lokal strategisk kapacitet 04.02-43 11-03-2014
Det multifunktionelle jordbrug 04.02-41 10-12-2013
Når lokale projekter fører til udvikling 04.02-40 17-12-2012
Nyt brug af land - integrerende iværksætteri 04.02-39 08-06-2012
Social Farming - Green Care 04.02-38 02-03-2012
DIAPLAN - nye metoder til planlægning i det åbne land 04.02-36 14-12-2011
DIAPLAN - fire projekter 04.02-37 12-12-2011
Støtte til pleje af græsarealer. Hvad kan vi lære af England? 04.02-35 25-08-2011
Landmænds oplevelse af krav om etablering af vådområder 04.02-34 10-05-2011
Kvindelige iværksættere i landdistrikter 04.02-33 07-03-2011
Støtte til pleje af græsarealer - hvad kan vi lære af Sverige 04.02-32 14-12-2010
Spirende erhverv i landdistrikter 04.02-31 04-10-2010
Fire paradigmer for landdistrikternes udvikling 04.02-29 01-08-2008
Lokale udviklingsplaner 04.02-30 01-08-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet I 04.02-27 01-06-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet II 04.02-28 01-06-2008
Miljøvenlige Jordbrugs­ordnin­ger, netværk og koordination 04.02-26 01-03-2008
Landdistriktsudvikling 04.02-24 01-10-2007
Læsø 04.02-25 01-10-2007
Krydsoverensstemmelse og landmandens miljøadfærd 04.02-23 01-06-2007
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber I 04.02-21 01-09-2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber II 04.02-22 01-09-2006
Naturforvaltning i bynære landbrugsområder 04.02-20 01-01-2006
Indikatorer for natur- og landskabstilstand 04.02-19 01-04-2005
Grundlaget for landbrugsplanlægningen I 04.02-18 01-02-2005
Cross-compliance 04.02-17 01-09-2004
Hvem står bag ændringer i landbrugslandskabet? 04.02-16 01-05-2004
Natur & miljø - Dansk landbrug i et europæisk perspektiv 04.02-15 01-04-2004
Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 04.02-14 01-02-2004
Hvad mener landmænd om drikkevandsbeskyttelse? 04.02-13 01-08-2003
Jordbrugsparceller 04.02-12 01-05-2003
Landbrug og landskab 04.02-10 01-02-2003
Grundvandsbeskyttelse i kombination med rekreative interesser 04.02-11 01-02-2003
Hollandske »omstruktureringsplaner « for det åbne land 04.02-09 01-09-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 04.02-08 01-06-2002
Rådgivning i det åbne land 04.02-05 01-11-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 04.02-06 01-11-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 04.02-07 01-11-2001
Landbrugsloven og miljøet 04.02-04 01-12-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 04.02-03 01-10-2000
Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling 04.02-01 01-05-2000
Regulering af landbrugets harmoniforhold m.v. 04.02-02 01-05-2000