Dato: 01-03-2003 | Videnblad nr. 04.00-02 Emne: Generelt

Om at sanse naturen

Landskabet byder på et utal af oplevelsesmuligheder. Hvordan vi udnytter disse muligheder, afhænger af vores sanser, viden og værdiforestillinger. To undersøgelser gennemført af Skov & Landskab (FSL), viser at større viden og dialog udvider den enkeltes udnyttelse af landskabets oplevelsesmuligheder, og at større opmærksomhed over for natur og landskab skaber større

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.00-02
Forfatter: Katrine Højring