Dato: 01-09-2004 | Videnblad nr. 04.00-08 Emne: Generelt

Økologisk jordbrug, æstetik og naturkvalitet

Økologisk jordbrug har som mål at beskytte naturen. Da det er den enkelte økologiske landmand, der skal føre denne målsætning ud i livet, har Danmarks JordbrugsForskning og Center for Skov, Landskab & Planlægning, KVL, undersøgt, hvordan forskellige typer økologiske landmænd opfatter og håndterer naturen på deres bedrift for at forstå, hvilken slags natur, det skaber.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.00-08
Forfattere: Katrine Højring, Egon Noe og Lene Hansen