Dato: 01-05-2005 | Videnblad nr. 04.00-09 Emne: Generelt

Landskabspræferencer og landskabsmaleri

Landskabet har gennem århundreder været et yndet motiv i kunsten, og det har derfor været diskuteret, om der er sammenhæng mellem befolkningens landskabspræferencer og den måde, vi præsenteres for landskaber på i maleriet. Et forskningsprojekt kommer lidt tættere på et svar.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.00-09
Forfattere: Katrine Højring og Emil Husted Erichsen