Dato: 01-10-2000 | Videnblad nr. 04.02-03 Emne: Planlægning og forvaltning

Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder

En interviewundersøgelse med nøglepersoner i Miljø- og Energiministeriet og fire amter viser, at forvaltningen af de kulturhistoriske værdier i landskabet står over for nye udfordringer. Der er behov for at udvikle både metoder og processer i planlægningsarbejdet, som kan opfange de sociale værdier, der er en del af kulturmiljøopgaven.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-03
Forfattere: Tanja Holmberg og Katrine Højring