Dato: 01-11-2001 | Videnblad nr. 04.02-05 Emne: Planlægning og forvaltning

Rådgivning i det åbne land

Der bliver i stor udstrækning anvendt rådgivning indenfor landbruget i Danmark. Men hvad får landmændene rådgivning om og hvordan bruges rådgivningen? Der er i de senere år gennemført en række undersøgelser hvor man har undersøgt hvilke landskabsændringer den enkelte landmand foretager på sin ejendom, eksempelvis plantning af hegn, skov eller gravning af vandhuller. I disse undersøgelser er der ofte som en biting blevet spurgt om hvordan landmanden bruger rådgivning, hvilke ting der tales om og om rådene bliver fulgt. I det følgende beskrives to undersøgelser (se boks 1) hvor fokus er på landmænds brug af rådgivning i forbindelse med skovrejsning og hegnstilplantning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-05
Forfattere: Lene Møller Madsen og Anne Gravsholt Busck