Dato: 01-11-2001 | Videnblad nr. 04.02-06 Emne: Planlægning og forvaltning

Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen

De usynlige fortidsminder i landskabet indeholder uvurderlige værdier, men er aktuelt mere truet end nogensinde af nedbrydning og ødelæggelse. Derfor har forhistorikere på Aarhus Universitet, Moesgård, og landskabsplanlæggere på Skov & Landskab (FSL) i fællesskab udviklet en metode til kortlægning af områder med en høj tæthed af usynlige fortidsminder fra det første årtusinde. Metoden kan bruges i landskabsplanlægningen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-06
Forfattere: Andreas Höll, Erling Andersen, Jytte Ringtved og Charlotte Fabech.