Dato: 01-11-2001 | Videnblad nr. 04.02-07 Emne: Planlægning og forvaltning

Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse

Et nyt planværktøj kan være med til at kortlægge, hvordan landbrugsdriften påvirker natur-, miljø- og kulturinteresser i et givet område. Metoden kan være med til at strukturere og syntetisere den nogle gange uoverskuelige mængde af planlægningsdata.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-07
Forfattere: Andreas Höll og Erling Andersen