Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 04.02-09 Emne: Planlægning og forvaltning

Hollandske »omstruktureringsplaner « for det åbne land

Den 1. april 2002 trådte en ny lov i kraft i Holland som giver grundlag for at der udarbejdes lokale »omstruktureringplaner « for det åbne land. Samtidig bevilgede den hollandske stat hvad der svarer til ca. 2,5 mia. danske kroner til implementering af de lokale omstruktureringsplaner i de provinser (amter) hvor der er den største koncentration af husdyrbrug. De lovgivningsmæssige, planlægningsmæssige og økonomiske rammer for de hollandske lokale omstruktureringsplaner kan give inspiration til en handlingsorienteret, lokal planlægning for det åbne land i Danmark.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-09
Forfatter: Karsten L. Willeberg