Dato: 01-02-2004 | Videnblad nr. 04.02-14 Emne: Planlægning og forvaltning

Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces

Landsplanafdelingen har på baggrund af Landsplanredegørelsen 2003 gennemført et forprojekt om regionale landbrugsstrategier. Hvad kan regionale landbrugsstrategier indeholde? Hvilke aktører kan deltage i processen, og hvordan kan processen tilrettelægges? Det er nogle af de spørgsmål, som forprojektet belyser. Forprojektet giver inspiration til igangsættelse af en række dialogprojekter, som skal afprøve idéerne i praksis.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-14
Forfattere: Sol Strømbo Hansen og Karsten L. Willeberg