Dato: 01-04-2004 | Videnblad nr. 04.02-15 Emne: Planlægning og forvaltning

Natur & miljø - Dansk landbrug i et europæisk perspektiv

Forskellige typer af landbrug påvirker miljø og naturværdier forskelligt. Et europæisk projekt har udviklet indikatorer og identificeret de bedrifter, der spiller den væsentligste rolle i forhold til opretholdelse af værdifulde landbrugslandskaber. Indikatorerne viser, at 10% af landbrugene i Danmark tilhører denne gruppe af bedrifter, der er karakteriseret af en ekstensiv landbrugsdrift. Indikatorerne kan på kort sigt anvendes til at overvåge udviklingen – på længere sigt kan de anvendes til en mere differentieret forvaltning af landbrugslandskabet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-15
Forfatter: Erling Andersen