Dato: 01-09-2004 | Videnblad nr. 04.02-17 Emne: Planlægning og forvaltning

Cross-compliance

Et nyt miljøinitiativ i den Fælles Landbrugspolitik

Den Europæiske Landbrugspolitik er under omlægning. Det betyder bl.a., at natur- og landskabshensyn i højere grad søges integreret i landbrugspolitikken. Et nyt instrument til at fremme integrationen er cross-compliance, men hvilke potentialer og begrænsninger har dette instrument i en landskabskontekst?

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-17
Forfattere: Lone S. Kristensen og Jørgen Primdahl