Dato: 01-02-2005 | Videnblad nr. 04.02-18 Emne: Planlægning og forvaltning

Grundlaget for landbrugsplanlægningen I

Jordbrugsanalyser med opdateret viden?

Amternes jordbrugsanalyser danner vidensgrundlaget for amternes varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser i det åbne land. Jordbrugsanalyserne er fortsat baseret på den første vejledning i landbrugsplanlægning, der blev udarbejdet i 1982 (Landbrugsministeriet, 1982). Set i relation til den dynamiske udvikling i det åbne land og i forhold til tilgængelige data, metoder og teknikker, kunne der derfor være behov for en diskussion af jordbrugsanalysernes indhold og udarbejdelse. Vi vil derfor i en række Videnblade se nærmere på forskellige aspekter af jordbrugsanalyserne. Det første Videnblad ser nærmere på, i hvor høj grad jordbrugsanalyserne udgør et hensigtsmæssigt opdateret plangrundlag.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-18
Forfatter: Erling Andersen