Dato: 01-04-2005 | Videnblad nr. 04.02-19 Emne: Planlægning og forvaltning

Indikatorer for natur- og landskabstilstand

De egenskaber, der gør sig gældende for indikatorer på natur- og landskabsområdet, adskiller sig grundlæggende fra dem, der karakteriserer indikatorer inden for deres oprindelige virkefelt i kemien og fysikken. Opstillingen af indikatorer på natur- og landskabsområdet er afhængig af værdimæssige prioriteringer. Dette stiller særlige krav til klarhed og kommunikation både i forbindelse med udviklingen og anvendelsen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-19
Forfattere: Katrine Højring og Egon Noe