Dato: 01-01-2006 | Videnblad nr. 04.02-20 Emne: Planlægning og forvaltning

Naturforvaltning i bynære landbrugsområder

Arealanvendelsen i de bynære dele af jordbrugslandskabet bliver gradvist mindre intensiv, og mange jord-ejere graver vandhuller og etablerer småplantninger, men den biologiske effekt er minimal. En ny undersøgelse viser, at jordejere har viljen til at værne om naturværdierne på deres ejendomme, men de mangler den nødvendige viden.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-20
Forfatter: Casper Lindemann