Dato: 01-09-2006 | Videnblad nr. 04.02-22 Emne: Planlægning og forvaltning

Kulturmiljøet i landvindingens landskaber II

Ved genopretning af vådområder fjernes eller oversvømmes mange landskabselementer, der fortæller historien om afvandingen. Dette videnblad sætter fokus på en række kulturhistoriske spor, man bør være særlig opmærksom på, når et område skal genoprettes.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-22
Forfattere: Morten Stenak