Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 04.03-02 Emne: Skovrejsning

Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning?

Der er noget, der tyder på, at sammenhængen mellem at modtage tilskud til skovrejsning og faktisk at tilplante ikke er simpel. Ikke alle, der får et tilsagn om tilskud, vælger at tilplante, og omvendt vælger nogle at tilplante, selvom de får et afslag på at få tilskud. Sammenhængen mellem tilsagn og tilplantning kan forklares ved at se på, hvilke motiver den enkelte skovrejser har for at rejse skov. Det viser en undersøgelse af tilskudsordningen for privat skovrejsning i Ribe og Vejle amter i perioden 1994-1997.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-02
Forfatter: Lene Møller Jensen