Dato: 01-03-2001 | Videnblad nr. 04.03-05 Emne: Skovrejsning

Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer

Undersøgelsen "Friluftsliv '95" viser, at naturgenopretning og skovrejsning har god opbakning i befolkningen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-05
Forfatter: Frank Søndergaard Jensen