Dato: 01-10-2002 | Videnblad nr. 04.03-08 Emne: Skovrejsning

Dialog med fritidslandmændene om skovrejsning

Fritidslandmænd ser ud til at blive meget aktive forvaltere af landbrugslandskabet når det gælder tilplantning med skov. Samtidig er denne gruppe jordejere dårligere informeret om tilskuddene til skovrejsning end "traditionelle" landmænd. Dette kan være problematisk i forhold til skovrejsning, men også give anledning til et mere generelt eftersyn af hvorvidt kommunikationen mellem myndigheder og fritidslandmænd fungerer tilfredsstillende. Resultaterne stammer fra spørgeskemabesvarelser fra 503 jordejere som led i et europæisk forskningsprojekt ved Skov & Landskab (FSL).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-08
Forfatter: Søren Præstholm