Dato: 01-04-2003 | Videnblad nr. 04.03-09 Emne: Skovrejsning

Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene

Bynær skov giver bedre friluftsliv – især for de nærmeste naboer. En undersøgelse udført af Skov & Landskab viser, at folk er villige til at betale for at bo tæt ved de nye skove. Derfor har et skovrejsningsprojekt ved True nær Århus medført en samfundsøkonomisk gevinst på 29-32 mill. kr., og et projekt nær den lille by Vemmelev på Sjælland løber op i 2-4 mill. kr. Lokalsamfundene får langt hovedparten af gevinsten.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-09
Forfatter: Signe Anthon og Bo Jellesmark Thorsen