Dato: 01-06-2003 | Videnblad nr. 04.03-10 Emne: Skovrejsning

Private skovejere i Danmark

Knap halvdelen af det danske skovareal er i privat, personligt eje. Vi ved imidlertid meget lidt om de private ejere og deres motiver for at eje skov. I dette videnblad præsenteres resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt private skovejere om deres bevæggrunde for at eje skov og deres mål og ønsker for skovens udvikling. Undersøgelsen viser, at de private skovejere overvejende er midaldrende (land-)mænd, samt at de selv er aktive beslutningstagere og skovarbejdere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-10
Forfatter: Tove Enggrob Boon