Dato: 01-03-2003 | Videnblad nr. 04.09-05 Emne: Plantemateriale

Kulturstart i nordmannsgran - 1

Baggrund, forsøg og rodresultater

Højdetilvæksten i 3/0 planteskoleplanter forsøges fremmet ved at fjerne kransknopper, mellemknopper, kransgrenenes endeknopper og/eller hele grenkransen. I dette Videnblad beskrives forsøget og behandlingernes betydning for rodudviklingen, mens Videnblad nr. 4.9-6 belyser forsøgets virkning på planternes overjordiske dele. De hidtidige resultater viser, at ingen af behandlingerne giver ulemper for rodtilvæksten, medmindre hele grenkransen fjernes. Derimod ser det ud til, at rodudviklingen forsinkes.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.09-05
Forfattere: Hanne N. Rasmussen, Lillie Andersen og Steen Sørensen