Dato: 01-03-2003 | Videnblad nr. 04.09-06 Emne: Plantemateriale

Kulturstart i nordmannsgran - 2

Forøgelse af stammetilvæksten

Dette Videnblad ligger i forlængelse af Videnblad nr. 4.9-5, hvor forsøgsdesign og resultater vedrørende rodudviklingen er beskrevet – her vises resultaterne for træernes overjordiske dele. Højdetilvæksten efter udplantning kan gennemsnitligt forøges 12-13 % ved at fjerne kransgrenenes endeknopper og/eller kransknopperne. Der ses ingen ulemper for totaltilvæksten, medmindre hele grenkransen fjernes.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.09-06
Forfattere: Hanne N. Rasmussen, Lillie Andersen og Steen Sørensen