Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 04.11-02 Emne: Plantning

Rodafkortning og plantetype - 1

Forsøget

I 1998-1999 gennemførte Skov & Landskab (FSL) i samarbejde med Danmark JordbrugsForskning (DJF) i Årslev et forsøg med kulturetablering af nordmannsgran (Abies nordmanniana) i skov og på mark. I forsøget blev det undersøgt, hvorledes afkortning af roden, umiddelbart inden plantning, og plantetype påvirker overlevelsen og væksthastigheden af planten i de første 2 år efter plantning. Dette Videnblad beskriver baggrunden for forsøget. Resultaterne er beskrevet i Videnblade nr. 4.11-3 og nr. 4.11-4.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.11-02
Forfattere: Niclas Scott Bentsen og Lillie Andersen