Dato: 01-11-2003 | Videnblad nr. 05.09-20 Emne: Gødskning

Næringsstoffer og kredsløb: P

Fosfor (P)

Stofkredsløb i bevoksninger med nordmannsgranjuletræer er behandlet generelt i Videnblad 5.9-14. Her omtales fosforkredsløbet og gødskning med fosfor. Fosfor (P) kendtegnes ved at være meget lidt mobil i jordbunden og en deraf følgende lille udvaskning sammenlignet med de øvrige makronæringsstoffer. Mangel på fosfor påvirker vækst og juletræskvalitet bl.a. ved reduceret celledeling og -forlængelse, ånding samt fotosyntese. Den optimale koncentration i nålene skønnes at ligge mellem 0,15 og 0,20 %.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-20
Forfattere: Claus Jerram Christensen, Morten Ingerslev og Lars Bo Pedersen