Dato: 01-06-2000 | Videnblad nr. 05.09-14 Emne: Gødskning

Næringsstoffer og stofkredsløb i juletræsbevoksninger

Introduktion

I såvel skov som markkulturer er en optimal forsyning af næringsstoffer afgørende for produktion af sunde træer af høj kvalitet. Tilførsel af gødning skal sikre sunde træer med en optimal næringsstofstatus, men tilførslen af næringsstoffer har også betydning for jordbrugets forurening af vandmiljøet med næringssalte. Det har vandmiljøplanerne sat fokus på. Dette Videnblad er det første i en række, der omhandler husholdningen med de vigtigste næringsstoffer i nordmannsgranbevoksninger. Videnbladet er en generel indføring i stofkredsløb. Efterfølgende Videnblade vil omhandle enkelte næringsstoffer, andre kemiske grundstoffer, vand og jordens pH, som har stor betydning for juletræernes ernæring. Disse Videnblade vil også belyse symptomerne på mangel af næringsstoffer, ligesom de optimale niveauer af næringsstoffer i jord og nåle vil blive belyst.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-14
Forfattere: Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen og Morten Ingerslev