Dato: 01-10-2004 | Videnblad nr. 05.09-30 Emne: Gødskning

Næringsstoffer og stofkredsløb: Ca

Kalcium (Ca)

Dette Videnblad omhandler kalciums kredsløb i juletræsbevoksninger, mens Videnblad nr. 5.9-14 beskriver stofkredsløb generelt. Kalciums kredsløb kendetegnes ved, at stoffet er mobilt uden for planten, men også af at det kun vanskeligt lader sig translokere rundt indeni planten. Kalciums kredsløb er især påvirket af jordens frugtbarhed. Mangel på kalcium påvirker træernes generelle sundhed, vækst og kvalitet. I planten er kalcium bedst kendt for sin rolle i strækningsvæksten. Mangel på kalcium kan føre til misfarvning af nålene og formodentlig til »røde nåle«. Er indholdet af Ca generelt for lavt i nålene, kan det afhjælpes gennem kalkning. Mildere mangel afhjælpes bedst med specialprodukter eller omlægning af gødningspraksis med specielt N, K og Mg. Den optimale koncentration i nålene skønnes at ligge mellem 0,1 og 0,9 %.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-30
Forfattere: Lars Bo Pedersen, Morten Ingerslev og Claus Jerram Christensen