Dato: 01-04-2001 | Videnblad nr. 05.05-14 Emne: Insektskader og bekæmpelse

Sibirisk ædelgranlus

Hold øje med den!

I februar 2001 blev sibirisk ædelgranlus for første gang fundet på Vestlandet i Norge. Arten, der kan leve på adskillige Abies-arter (herunder nobilis), må vurderes at udgøre en potentiel trussel mod dansk juletræsproduktion. Holde derfor øje med symptomerne.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-14
Forfatter: Hans Peter Ravn