Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 05.01-09 Emne: Kemisk ukrudtsbekæmpelse

Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer II

Højdevækst, sundhed, juletræsudbytte og nitratudvaskning

Dette Videnblad skal læses i sammenhæng med Videnblad nr. 5.1-8, hvor forsøgsbeskrivelse og resultater for herbicidforbrug, vegetationsforhold og klimaskader fremgår. Sammenlignet med totalrenholdelse gav båndsprøjtning en lidt mindre højdevækst. Der var ikke betydende sundhedsforskelle mellem behandlinger, men båndsprøjtning i kombination med mekanisk renholdelse i rækkemellemrummene gav i Foulum et lidt større juletræsudbytte, mens total kemisk renholdelse gav det største juletræsudbytte i Flakkebjerg. Renholdelsegraden synes at være mest afgørende for nitratudvaskning - ikke renholdelsesmetoden.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.01-09
Forfattere: Bent Keller, Thomas Rubow og Ege Friis