Dato: 14-09-2012 | Videnblad nr. 05.01-15 Emne: Kemisk ukrudtsbekæmpelse

Bekæmpelse af ukrudt i juletræer og pyntegrønt

I produktionen af juletræer og klippe­grønt er valget af bekæmpelsesmiddel vigtigt. Det gælder om at få den ønskede bekæmpelseseffekt til lavest mulige omkostninger. Dette Videnblad giver beslutningsstøtte til valg af middel til bekæmpelse af ukrudt i juletræs- og klippegrøntkulturer.

Læsevejledning – se tabeller i pdf-filen

Der er to indgange for valg af rette bekæmpelsesmiddel. I den generelle indgang er ukrudtet opdelt i 3 store grupper - græsarter, bredbladede urter og træopvækst. Grønne markeringer angiver, at et bekæmpelsesmiddel er egnet til at bekæmpe den pågældende gruppe af ukrudt hhv. før eller efter ukrudtets fremspiring. Den mere specifikke indgang viser bekæmpelsesmidlernes effekt mod specifikke ukrudtsarter.

Effekten er angivet på en skala fra 0-3 ved anvendelse af den maksimalt tilladte dosis, hvor

0 = ringe eller ingen effekt

1 = begrænset effekt,

2 = nogenlunde effekt og

3 = god effekt.

Hvis der mangler en angivelse af effekt, betyder det, at der ikke er fundet specifikke data om netop den kombination af middel og ukrudtsart.

Kilder

Willoughby, I. & Dewar J., 1995: The use of herbicides in the forest. Forestry Commission, Field Book 8.
Århus Universitet, DJF: Planteværn Online.

Yderligere information

Information om værnemidler, opblanding, risikosætninger, førstehjælp m.m. fremgår af midlernes etiket og leverandørbrugsanvisning. Læs altid etiketten inden brug af bekæmpelsesmidler.

Beskrivelse af bekæmpelsesmidler

Dansk Landbrugsrådgivning m.fl. Middeldatabasen
Håndbog i anvendelse af bekæmpelsesmidler
Nielsen, G. C. et al. 2018: Vejledning i planteværn. Landbrugsforlaget
Nøgle til artsbestemmelse af ukrudt
Landbrugsinfo - PlanteværnVidenblad nr.: 05.01-15
Forfatter: Niclas Scott Bentsen