Dato: 14-09-2012 | Videnblad nr. 05.05-30 Emne: Insektskader og bekæmpelse

Bekæmpelse af skadedyr og svampe i juletræer og klippegrønt

Sammen med Videnblad nr. 5.1-15 skal dette Videnblad fungere som beslutningsstøtte til udarbejdelse af sprøjteplaner til juletræs- og klippegrøntkulturer.

Læsevejledning – se tabeller i pdf-filen

Tabellen på side 1 angiver hvilke midler, der kan bruges til bekæmpelse af de typisk forekommende skadedyr og sygdomme i juletræer og klippegrønt. Lovlige midler er angivet med en grøn firkant.

Tabellen på side 2 giver yderligere oplysninger om de nævnte bekæmpelsesmidler med hensyn til dosis, anvendelsestidspunkt, pris så vidt den er kendt og forbehold ved anvendelsen. Derudover er der et link til yderligere information eller til midlernes etiketter.

Yderligere information

Information om værnemidler, opblanding, risikosætninger, førstehjælp m.m. fremgår af midlernes etiket og leverandørbrugsanvisning. Læs altid etiketten inden brug af bekæmpelsesmidler.

Beskrivelse af bekæmpelsesmidler

Dansk Landbrugsrådgivning m.fl.: Middeldatabasen.

Håndbog i anvendelse af bekæmpelsesmidler

Jensen, G. C. et al. 2012: Vejledning i planteværn. Landbrugsforlaget.