Dato: 01-08-2005 | Videnblad nr. 05.08-09 Emne: Klimaskader og ukendte skader

Frostfølsomhed i nordmannsgran II

2. Resultater og fortolkning

Forsøg med gødskning og vanding viste ikke forskel i frostfølsomheden mellem de forskellige behandlinger. Der blev dog observeret en sammenhæng mellem de enkelte træers næringsstofstatus i nålene og træernes frostfølsomheden. Gødskning kan føre til næringsstofubalance, hvilket kan påvirke frostfølsomheden. Kvælstof var generelt det mest begrænsende næringsstof, men forholdet mellem bor og kvælstof samt forholdet mellem kvælstof og magnesium kunne have betydning. Videnbladet bør læses sammen med Videnblad nr. 5.8-8, hvor baggrund, metode og forsøg beskrives.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.08-09
Forfattere: Anna Maria Jönsson, Morten Ingerslev, Claus Jerram Christensen og Lars Bo Pedersen