Dato: 01-11-1999 | Videnblad nr. 05.06-02 Emne: Svampeskader og bekæmpelse

Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp

Fyrrens sprækkesvamp er årsag til nålefald hos vore almindeligt dyrkede fyrrearter. Angreb optræder typisk på kulturarealer i forbindelse med våde somre. Skaden vil være af størst betydning, hvor fyr tænkes anvendt til pyntegrønt. Svampeangrebet kendes på de røde nåle om foråret og må ikke forveksles med normalt nåleafkast i september/oktober.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-02
Forfatter: Iben M. Thomsen