Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 05.07-01 Emne: Vildtafværgning

Musegnav i pyntegrønt

Tre musearter har betydning som skadedyr på pyntegrøntarealer. Det drejer sig om markmus, rødmus og mosegris. Dette Videnblad omhandler de to musearter og deres bekæmpelse, mens mosegrisen og dens bekæmpelse er behandlet i Videnblad 5.7-2.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.07-01
Forfattere: Hans Peter Ravn, Niclas Scott Bentsen og Frans Theilby