Dato: 03-12-2005 | Videnblad nr. 03.04-20 Emne: Andre abies arter

Abies amabilis - Det naturlige udbredelsesområde

Abies amabilis med det danske navn purpurædelgran er en nordvestamerikansk art, vi kun har sporadiske erfaringer med i Danmark. Dette til trods for, at en lang række værdsatte arter i dansk skovbrug og pyntegrønt kommer helt eller delvist fra de samme geografiske områder. I dette og to følgende Videnblade beskrives artens udbredelse, forsøgsresultater med arten (Videnblad nr. 3.4-21) og efter-høst kvalitet (nr. 3.4-22).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-20
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen