Dato: 02-12-2005 | Videnblad nr. 03.04-21 Emne: Andre abies arter

Abies amabilis - Provenienser - vækst og grøntkvalitet

I udenlandske forsøg er der fundet klare forskelle mellem provenienser for vækstkraft. Blandt de hurtigste er provenienser fra vest og nordsiden af Vancouver øen. Jo større højde over havet frøkilden har oprindelse, jo tidligere er udspringstidspunktet om foråret, og jo langsommere er væksten. En første vurdering tyder på, at der kan findes moderat til langsomt voksende provenienser, der har gode grøntegenskaber. Det var ikke muligt at vurdere juletræskvalitet i forsøgene.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-21
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen