Dato: 01-12-1995 | Videnblad nr. 03.01-06 Emne: Nordmannsgran

Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund I

Forsøgsbeskrivelse samt resulater for udspring og afmodning

Videnbladet belyser proveniensvise resultater for 9 nordmannsgranprovenienser og en Bornmüllergran proveniens med hensyn til udspring og afmodning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-06
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Søren Fl. Madsen