Dato: 01-12-1995 | Videnblad nr. 03.01-07 Emne: Nordmannsgran

Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund II

Resultater for vækst, morfologi og fordampning

Videnbladet belyser proveniensforskelle mellem nordmannsgran (9 provenienser) og bornmüllergran (1 proveniens) mht. vækst, morfologi og fordampning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-07
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Søren Fl. Madsen