Dato: 01-12-1995 | Videnblad nr. 03.01-08 Emne: Nordmannsgran

Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund III

Udbytteopgørelser

Nærværende Videnblad skal ses som en forlængelse af Videnbladene nr. 3.1-6 og 3.1-7. Her vises de dele af resultaterne fra opgørelserne i 1988 og 1989, som vedrører juletræsudbytter.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-08
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Søren Fl. Madsen