Dato: 01-10-2004 | Videnblad nr. 11.06-02 Emne: Lovgivning

Kørsel med ATV'ere

Gennem de seneste år er der solgt mange ATV’ere (All Terrain Vehicle). En stor del af dem anvendes formentlig til almindelig fornøjelse, men en del bruges også til arbejdskørsel i landbrug, skovbrug og naturpleje. Imidlertid savnes der klare retningslinier for, hvordan disse køretøjer skal og bør anvendes. I Sverige har Sveriges Landbrugs Universitet udarbejdet sådan et regelsæt, der både omhandler sikkerhed og køreteknik i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver, dog mest indenfor skovbruget. Nedenfor følger et afsnit med de regler, der findes i den danske lovgivning, og efterfølgende findes nogle gode råd om brugen af ATV’ere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 11.06-02
Forfatter: Ebbe Bøllehuus