Dato: 01-09-1999 | Videnblad nr. 06.09-02 Emne: Handelsopmåling

Brændværdi for brændselsflis til handelsafregning

Når varmeværker køber brændselsflis handles i reglen ud fra en fast pris pr. energienhed i træet. Flisens brændværdi er derfor en nøglefaktor ved handelsafregningen. Måling af den faktiske brændværdi i laboratorium er både bekostelig og tidskrævende, så i stedet fastsættes brændværdien ved hjælp af et formeludtryk, hvori flisens vandindhold indgår. I praksis begrænses målingerne på det enkelte læs flis derved til vejning af læsset og bestemmelse af vandindholdet i læsset.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.09-02
Forfatter: Henrik Houmann Jakobsen