Handelsopmåling

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Automatisk opmåling af uafkortet tømmer med DAPT 517 06.09-01 01-10-1999
Brændværdi for brændselsflis til handelsafregning 06.09-02 01-09-1999