Dato: 01-09-1995 | Videnblad nr. 06.06-02 Emne: Landevejstransport

Lastvognstransport på skovveje

Nye muligheder ved varieret dæktryk med CTI

Skovvejene i Danmark er for det meste af god standard, men en del har også en tilstand, der under særlige forhold ikke kan bære kørsel af moderne lastvognstog. Skovvejenes bæreevne forværres i perioder med dårligt vejrlig som regn, sne og tøbrud.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.06-02
Forfatter: Morten Mylund Pedersen