Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 10.02-01 Emne: Skovbrugets samfundsøkonomi

Danske råtræprisers forhold til verdensmarkedet

Analyser af råtræpriser fra de nordiske lande og Tyskland viser, at de danske råtræpriser i store træk følger verdensmarkedets priser. De viser også, at det er udviklingen i de store skovlande, som Finland og Sverige, der trækker markedet, mens lokale markedsforhold i mindre lande som Norge og Danmark ikke påvirker priserne synligt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 10.02-01
Forfatter: Bo Jellesmark Thorsen