Skovbrugets samfundsøkonomi

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 10.02-04 01-10-2004
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 10.02-03 01-03-2003
Danske råtræpriser over næsten 100 år 10.02-02 01-10-2002
Danske råtræprisers forhold til verdensmarkedet 10.02-01 01-09-2002