Dato: 01-09-1999 | Videnblad nr. 07.04-04 Emne: Sortimenter

Hvordan bedømmer man, om træpiller er den ægte vare?

Træpiller laves ved at presse rent finmalet træ sammen i en matrice under højtryk og under tilsætning af varme. Pillerne findes i diametre fra 3 til 25 mm. Hvis de er tykkere kaldes de briketter. Pillerne køles ned efter produktion og soldes for at fjerne smuld. Ifølge biomasseaffaldsbekendtgørelse nr. 638 må der kun anvendes rent træ (savsmuld, spåner, slibestøv). Basismaterialet må maksimalt indeholde 1 % lim af bestemte typer. Basismaterialet må ikke indeholde andet, dvs at alle former for maling, plastic, metal, imprægnering er forbudt. Der må i produktion af pillerne normalt ikke tilsættes bindemiddel.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.04-04
Forfatter: Pieter D. Kofman