Dato: 01-06-2008 | Videnblad nr. 03.03-42 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Nye tilbud i det grønne: Børnefødselsdag i skoven

Skov og natur udgør en enorm rekreativ værdi for danskere og turister i Danmark, og derfor har Skov & Landskab i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen udviklet en række produkter og forslag til alternative indtægtskilder. Mange af idéerne kan med lidt fantasi omsættes og bruges i forvaltningen og planlægningen af vores grønne områder i byen. Her sættes fokus på en forbrugergruppe med hastigt voksende indflydelse på danske familiers forbrug: børnene.

Foto: Frank Søndergaard Jensen

Foto: Frank Søndergaard Jensen

Selvom en skattejagt arrangeret af mor og far står højt på ønskelisten hos mange børn, vokser antallet af mere avancerede børnefødselsdags-tilbud. Stadig mere velhavende og stadig mere travle forældre benytter sig af disse tilbud til at sikre sig selv og børnene den særlige oplevelse, som fødselsdagen gerne må være en gang imellem.

Naturen tilbyder rigtig gode rammer for disse oplevelser, og det kan udgøre en stærk konkurrencefordel i et marked for autentiske og aktive oplevelser i fri luft. Nogle jordbrugsejendomme vil, alene eller i velvalgte partnerskaber, kunne tilbyde disse nye oplevelser på et rentabelt grundlag. Det kræver at produktet tænkes og designes ud fra børnenes forestillingsverden og præferencer. Det er ikke et kendt arbejdsområde for lodsejernes typiske personale – derfor er en intelligent organisering af arbejdet også central for rentabiliteten.

Robin Hood for en dag

Temaer, der taler til mange børn, er rollespil over kendte emner og temaer som fx Robin Hood eller Ringenes Herre, men også rollespil og lege over frit opdigtede historier med den blanding af prinsesser, alfer, helte, orker og trolde, der kan fange pigernes og/eller drengenes interesse.

Sørg for at udnytte de muligheder, som særligt spændende områder i skov og natur giver – eller samspillet med de bygninger, som skovejendommen måtte rumme.

Et typisk arrangement vil vare 2-4 timer afhængig af indhold, og der vil være behov for en eller flere instruktører, der byder velkommen, håndterer evt. udklædning og leder selskabet gennem de planlagte aktiviteter (bueturnering, rollespil, hestevognstur osv.). Det er ofte vigtigt, at børnene får et måltid undervejs, og det er nødvendigt, at det ikke er for svært at håndtere på stedet. De klassiske komponenter frugt, medbragt brød, snobrød og pølser er et godt udgangspunkt. Til sidst afleveres udstyr, mens hjemmelavede buer eller andre gevinster lavet eller fundet undervejs må tages med hjem.

Organiser med omtanke!

Kun sjældent har ejendommen selv personale til instruktøropgaven og til vedligehold af udstyr, udklædning etc. Samtidig er der tale om produkter, der typisk produceres og sælges i weekenden og dermed skævt i forhold til den typiske produktion i en jordbrugsejendom. Derfor er det vigtigt at erkende, at løsningen her kan være at udlicitere en betydelig del af opgaven eller i hvert fald indgå et samarbejde med andre med mere fokus på denne slags opgaver.

Hvis udlicitering ikke ønskes kan det være en løsning at have en eller flere unge ansat på timelønsbasis til at varetage selve arrangementerne, og fx også stå for at vedligeholde udstyr mm. Relevante unge mennesker kan måske findes blandt pædagogmedhjælpere i områdets børnehaver, SFO’er og ungdomsskoler.

En egentlig udlicitering til andre firmaer med de rette kompetencer kan opnås med aftaler med fx de rollespilsforeninger, der allerede udbyder denne slags arrangementer. Foreningernes interesse vil typisk være råderet over de forbedrede vilkår og omgivelser, som ejendommen kan tilbyde, og foreningerne vil typisk råde over en stor del af de kompetencer, der skal bruges for at levere produktet.

Til en god børnefødselsdag hører også et eller flere måltider. Som udgangspunkt kan det være en god idé at overlade forplejningen til forældrene, hvis ikke ejendommen har særlige muligheder for at kunne levere denne – evt. igen gennem udlicitering eller samarbejder. En gennemgang af relaterede produkter annonceret og beskrevet på internettet viser, at tilbyder man passende tema-måltider så kan dette medføre en betydelig merpris. Vælger man selv at forestå måltiderne, skal man være opmærksom på Fødevarestyrelsens regler vedr. salg af fødevarer.

Foto: Iben M. Thomsen

Foto: Iben M. Thomsen

Ikke billigt

Med omkostninger til markedsføring, administration, forberedelse og instruktion med mere er der tale om et omkostningstungt arrangement. Dette er endnu et argument for at overveje samarbejdskonstellationer. Etablering af samarbejdsrelationer indebærer også en fordeling af risikoen ved de indledende investeringer.

En systematisk gennemgang af sammenlignelige tilbud og aktiviteter har givet et indblik i, hvilke priser denne slags produkter kan opnå. Aktiviteter med én instruktør i 2 timer og uden forplejning til børn og voksne kan findes i prisintervaller fra 2.500 kr. og op. Nogle gange er prisen mere end dobbelt så høj. Indeholder aktiviteten forplejning, er prisen oftest noget højere.

Foto: Jens Friis Lund

Foto: Jens Friis Lund

Omvendt findes der arrangementer, ofte ret billige, hvor maden er i centrum, fx en tur på McDonalds med udlevering af det aktuelle Happy Meal legetøj. Her er meget lidt instruktion og oplevelsen givet på forhånd. Det er ikke dette markedssegment, skovene skal konkurrere om.

Markedets størrelse er også en overvejelse værd. Der er ca. 300.000 børn i alderen 5-10 år, og de fejrer alle fødselsdag hvert år. Mange fejrer sikkert fødselsdag under relativt beskedne omstændigheder, men hvis blot 10-20 % hvert år finder skovenes tilbud attraktivt, er der tale om et interessant marked, hvis man i øvrigt har mulighed for at tiltrække kunderne og levere varen.

Fang kundegruppen hvor de færdes

Selvsagt vil ejendomme tæt på større byer have en fordel på dette marked, men god vejvisning i forbindelse med markedsføring vil altid være en fordel. Kunderne er desuden relativt mobile, fordi forældrenes involvering er givet på forhånd.

Markedsføringsmæssigt er internettet meget brugt af kundesegmentet, og derudover vil omtale i de lokale ugeaviser i oplandet – især i sæsonen – være relevant. Men derudover kan det anbefales via opslag at fange forældrenes opmærksomhed i situationer, hvor de har børnene med. Det vil sige opslag i fritidsklubber, børnehaver og andre steder hvor forældre og børn færdes sammen.

Vær opmærksom på, at sæsonen i dette tilfælde overvejende er forår, forsommer og det tidlige efterår, hvor børnene er samlet i skoler og institutioner og en fødselsdag i det fri er oplagt. De færreste fejrer fødselsdage i skoleferien, og om vinteren er skoven knap så attraktiv.Videnblad nr.: 03.03-42
Forfattere: Bo Jellesmark Thorsen, Jens Friis Lund, Berit Kaae og Suzanne E. Vedel

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt