Dato: 01-06-2008 | Videnblad nr. 03.03-45 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Nye tilbud i det grønne: Træklatring for sjov

Dette Videnblad er et af en serie, der skal inspirere skovejere til at overveje muligheder for nye indtægtskilder med udgangspunkt i den store rekreative værdi, som skovene udgør for danskerne og turisterne i Danmark. Her sætter vi fokus på et interessant nicheprodukt.

Foto: Bjarne Christensen

Foto: Bjarne Christensen

Træklatring for sjov kan udbydes i mange sammenhænge: børnefødsels-dagsarrangementer, teambuildingkurser, naturvejledning, ekskursioner, oplevelsesevents af enhver art og som tilbud for weekendopholdsgæster de steder hvor man har etableret hotel og restaurant drift i forbindelse med skoven. Rekreativ træ-klatring er ikke ukendt, men her gælder det om at tilbyde unikke og særlige oplevelser.

De fleste kender fra barndommen spændingen ved at klatre i træer og fornøjelsen ved at kunne se ud over området fra en placering skjult for andres øjne. De fleste holder op med at klatre i træer i teenagealderen, men træklatring behøver man ikke at vokse fra. Træklatring for sjov dyrkes over hele verden og af alle aldersgrupper. Selvom træerne ikke er 80 m høje træer som i Californien, så har vi masser af gode klatretræer med fantastiske udsigter fra toppen. Det gælder om at have blik for det rette valg til målgruppen.

Målgrupper, mål og muligheder

Det er vigtigt at vælge det rette niveau fysisk, psykisk og oplevelsesmæssigt. Ved valg af rigtigt udstyr og teknik kan de fleste mennesker få en god oplevelse med træklatring. Ved klatring med børn for eksempel til en børnefødselsdag er der sikkert mest fokus på det at klatre og det at turde komme højest op. En af udfordringerne for instruktøren er at sikre, at alle børnene får en god oplevelse – og at ingen oplever dagen som et nederlag.

Ved klatring med voksne er de oplevelsesmæssige mål mere vigtige, her skal man ofte vælge udfordringer, der giver: stor sværhedsgrad, teknisk klatring, høje træer og gode udsigtsmuligheder. Andre elementer, der kan indgå i arrangementet, er formidling af viden omkring træets biologi og/eller historie.

Skal der tilbydes noget helt særligt, kan man overveje at udbyde klatring om natten, overnatning i hængekøjer i toppen af et træ, madlavning oppe i træet, klatring fra træ til træ (traversering) eller bare det at medbringe frokosten til indtagelse i toppen af et stort gammelt træ, mens man sidder og nyder roen, naturen og udsigten.

Foto: Bjarne Christensen

Foto: Bjarne Christensen

Økonomi:

Uddannelsen af 2 medarbejdere til træklatreinstruktører (overslag):

 1. år

 hvert 3.-5. år  

Kurser: 2x10 dage, kursusafgift

20.000 kr.

Tabt arbejde i 20 dage (270kr./t.)

43.200 kr.

Klatregrej (basissæt, afskrives over 3-5 år) 10.000 kr.

10.000 kr.

Tabt arbejde til træningsdage mellem kurserne i eksemplet er regnet med 10 dage: 21.600 kr.

Vedligeholdelse af instruktørbevis (hvert 5. år) -

500 kr.

Beklædning (regnsæt, fritidsbukser, fritidsjakke og støvler) 10.000 kr.

10.000 kr.

Forsikringer:

    Heltidsulykkesforsikring for to instruktører

    Præmie for et år

4.500 kr.

    Ansvarsforsikring pr. år:

4.300 kr.

I alt: 113.600 kr.

20.500 kr.

 

Foto: Bjarne Christensen

Foto: Bjarne Christensen

Organisering

Afholdelse af træklatrearrangementer indebærer nogle sikkerhedsmæssige og forsikringsmæssige aspekter, som det kan være vanskeligt at overskue. Derfor kan man ikke bare leje udstyr og så starte. Det anbefales i stedet at entrere med firmaer eller personer, der har den fornødne uddannelse, certificering og forsikring. En anden mulighed er selv at uddanne medarbejdere til rekreativ træklatring. Mange skovdistrikter har medarbejdere, der er uddannet til erhvervsmæssig træklatring, og selv om rekreativ træklatring er noget helt andet og udføres med anderledes udstyr, så er der en videnbasis at bygge på, hvis medarbejderen har interesse for at videreuddanne sig og er i besiddelse af den nødvendige sociale kompetence, viden og entusiasme. En tredje mulighed er at gå sammen med andre om at uddanne 2 medarbejdere og dele indkøb af grej. Der er behov for rigtig meget klatregrej, udstyr mm., når der afholdes arrangementer, og udstyret er dyrt. Der eksisterer dog såkaldte »grejbanker«, og hvis man laver en samarbejdsaftale med en af disse, vil det reducere udgifterne.

Konkurrencen

Konkurrencen på markedet for træ-klatring vurderes at være ganske hård. DGI udbyder fx træklatringsture og kurser i træklatring inkl. certificering til meget rimelige priser. Derfor vil det være en klar fordel for skovejere at forsøge at differentiere sig fra sådanne udbud ved at målrette arrangementerne mod grupper, der stiller særlige krav og har stor betalingsvillighed, eksempelvis private virksomheder, eller udbyde træklatringen som et delelement i en »pakke«, såsom en heldags børnefødselsdag eller en »aktivitetsweekend« med overnatning i skoven og andre aktiviteter.

Markedsføring og aflønning

Markedsføringsstrategien afhænger naturligt af målgruppen for ens arrangement. Uanset målgruppen vil annoncering via internettet være nødvendigt. En liste med skove, der udbyder teambuilding og events, herunder træklatring, kan findes på Dansk Skovforenings hjemmeside www.skovforeningen.dk. Som medlem af Dansk Skovforening kan man gratis tilmelde sin skov på listen. Prisen på et arrangement vil afhænge af arrangementets karakter og målgruppe. Aflønning af tidsforbrug, udstyr og administration sætter naturligvis en minimumspris.Videnblad nr.: 03.03-45
Forfatter: Bjarne Christensen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt