Dato: 27-06-2016 | Videnblad nr. 03.01-91 Emne: Planlægning

Buske giver kirkegården variation og frodighed

Det ændrede begravelsesmønster medfører også store ændringer i kirkegårdenes indhold af planter. Arbejdsmæssigt kan det f.eks. være velbegrundet at fjerne hække. Men resultatet risikerer at blive store formløse områder, hvor hverken gravstedsbesøgende eller andre gæster på kirkegården føler sig godt tilpas. Derfor er det vigtigt at styre kirkegårdens karakter gennem en bevidst holdning til såvel rydning som plantning.

En del buske er i stand til at blomstre, selv om de holdes klippede, f.eks.bærmispel. Det giver variation og flere oplevelser hen over året. Foto: Jane Schul

En del buske er i stand til at blomstre, selv om de holdes klippede, f.eks.bærmispel. Det giver variation og flere oplevelser hen over året. Foto: Jane Schul

Kirkegården har besøgende året rundt, og det har stimuleret den hyppige brug af stedsegrønne, der syner af noget hele året. Men der er også behov for årstidsvariation. De driftsmæssige aspekter skal selvfølgelig veje tungt, men det samme skal planternes oplevelsespotentiale – at der så vidt muligt er skiftende attraktioner over en så stor del af sæsonen som muligt. Det kan f.eks. være smuk blomstring, holdbare frugter, høstfarver og/eller interessant bark- eller grenstruktur. Selvfølgelig er det ikke nødvendigvis realistisk, at alle planter på kirkegården kan leve op til alle krav, men man kan komme langt med et gennemtænkt valg.

Klippede hække

En mulighed er at tænke i hæktyper med større oplevelsespotentiale end de sædvanlige stedsegrønne taks-, tuja- og buksbomhække. Ganske mange forskellige typer buske er desuden i stand til at blomstre, selv om de holdes klippede. Det gør det muligt at have et fast, arkitektonisk præg og samtidig byde på en sæsonvariation med blomstring, eventuel frugtsætning, høstfarver og grenstruktur.

Skal det stadig være stedsegrønt, er den japanske kristtorn Ilex crenata ’Convexa’ et godt bud. Den vokser langsomt og ligner buksbom meget, men har ikke de sygdomsproblemer, som har ramt så mange af kirkegårdenes ældre Buxus sempervirens.

Bærmispel

Amelanchier lamarckii

Flerstammet busk, der fint kan bruges til klippet hæk og stadig både give hvide blomster i april-maj og spiselige bær. Stærke, røde høstfarver.

Kirsebærkornel

Cornus mas

Flerstammet busk med gule blomster i marts-april og spiselige frugter. Rødbrune høstfarver, der dog ikke altid forekommer.

Mandshurisk forsytia

Forsythia mandshurica

Meget hårdfør, tidligblomstrende med tæt, opret vækst og fine orangegule høstfarver.

Sargentæble

Malus sargentii

Prydæble med hvidrosa blomster i maj, efterfulgt af små, langtidsholdbare mørkerøde frugter og orangegule høstfarver.

Kejserbusk

Viburnum x bodnatense

’Charles Lamont’

Sund sort med duftende, rosa blomster i november-marts og violette høstfarver. Dekorativ rødbrun, flagende bark.

Forslag til blomstrende buske til klippede hække.

Uklippede hække

Når man laver nye anlæg på kirkegården, er det oplagt at tænke i uklippede hække som alternativ til de meget arbejdskrævende klippede hække. Her er det vigtigt at vælge buske, der har en ret tæt vækst, så de kan danne tilstrækkeligt faste rammer. De skal også kunne tåle en kraftig beskæring. Selv om hække af den art principielt skal være fritvoksende, vil det være nødvendigt med års mellemrum at forynge væksten med beskæring. Se også Videnblad 05.03-04.

Surbær
Aronia elanocarpa ’Viking’

Hvidrosa blomster i maj. Blomsterne efterfølges af spiselige, sorte frugter. Busken får stærke røde til violette høstfarver.

Prydkvæde

Chaenomeles ’Jet Trail’

Forårsblomstrende busk med hvide blomster, der efterfølges af duftende, holdbare og spiselige grøngule frugter.

Blærespiræa

Physocarpus opulifolius

‘Amber Jubilee‘

Bronzefarvede blade, cremehvide blomster i maj-juni, der efterfølges af rødbrune kapsler. Dekorativ flagende, rødbrun bark.

Buskpotentil

Potentilla fruticosa

’Abbotswood’

Selv om potentiller måske opfattes som lidt kedelige, er de hvidblomstrede ikke så almindelige, og deres meget lange blomstringstid giver dem en positiv karakter. Grønløvet og egnet til fritvoksende hæk.

Buskpotentil

Potentilla fruticosa ’Manchu’

Gråløvet og lavere end ’Abbotswood’

Guldribs

Ribes aureum

Robust busk med duftende gule blomster i april-maj, spiselige frugter og fine røde til violette høstfarver.

Birkebladet spiræa

Spiraea betulifolia

Bunddækkende busk med hvide blomster, fine vinrøde høstfarver og dekorative, rødbrune grene i vintertilstand.

Forslag til blomstrende buske til uklippede hække.

Fritvoksende hække af f.eks. birkebladet spiræa tilfører kirkegården frodighed. Be­skæres med års mellemrum for at forynge væksten. Foto: Jane Schul

Fritvoksende hække af f.eks. birkebladet spiræa tilfører kirkegården frodighed. Be­skæres med års mellemrum for at forynge væksten. Foto: Jane Schul

Buske til gravsteder

De fleste kirkegårde har plads nok, og i nogle områder kan det være vigtigt at bevare den klassiske, regelmæssige hækstruktur af hensyn til helheden. Her kan den bageste del af ledige kistegravsteder tilplantes med buske og omdannes til urnegravsteder. Det kan være en stor æstetisk fordel, da der ellers let opstår store huller i rækkerne. Buskplantningen kan tilbydes som en servitutbeplantning, hvor gravstedsejeren får mulighed for at vælge en fritvoksende busk, der markerer årstiden for begravelsen eller afdødes fødselsdag. Det giver området en fin årstidsvariation og de efterladte et mindepunkt.  

Prydkvæde

Chaenomeles ’Nivalis’

Forårsblomstrende busk med hvide blomster, der efterfølges af duftende, holdbare og spiselige grøngule frugter.

Havehortensia

Hydrangea paniculata

Sensommerblomstrende hortensia med dekorativ vækstform og hvide/grønne/rosa blomster, der holdes på busken langt ind i efteråret.

Dronningebusk

Kolkwitzia amabilis ’Syvdal‘

Forsommerblomstrende. Mindre udgave af den almindelige dronningebusk med rosa blomster i maj-juni, brunlige høstfarver og dekorativ afskallende bark.

Gedeblad

Lonicera x purpusii

Vinterblomstrende med duftende cremehvide blomster. Kan med fordel bruges mere.

Djævletræ

Osmanthus heterophyllus

Efterårsblomstrende, stedsegrøn busk med duftende hvide blomster i september-oktober. Ikke til for udsatte voksepladser.

Mokusrose

Rosa moschata
’Buff Beauty’

Længeblomstrende, meget sund og duftende rose med creme til orange blomster.

Mokusrose

Rosa moschata

’Ghislaine de Feligonde’

Længeblomstrende, meget sund og duftende rose med hvide til gulorange blomster.

Bunddækkerose

Rosa ‘Diamant’

Sund, længeblomstrende hvid rose, der også får hyben.

Rynket rose

Rosa rugosa-hybrid

’Thérèse Bugnet’

Længeblomstrende, meget sund og duftende rose med rosa blomster og kun meget få udløbere og hyben.

Rosa rugosa-hybrid

’Blanc Double de Coubert’

Længeblomstrende, meget sund og duftende rose med hvide blomster og kun meget få udløbere og hyben.

Forslag til blomstrende buske til sæsonmarkering på gravsteder.

Kistegravsteder kan omdannes til urnegravsteder med fælles beplantning, hvor gravstedsejeren får mulighed for at vælge en fritvoksende busk. Den giver de efterladte et mindepunkt og tilfører området årstidsvariation. Foto: Jane Schul

Kistegravsteder kan omdannes til urnegravsteder med fælles beplantning, hvor gravstedsejeren får mulighed for at vælge en fritvoksende busk. Den giver de efterladte et mindepunkt og tilfører området årstidsvariation. Foto: Jane Schul

Busketter med flere arter

Ofte kan det være en god idé at bruge flere forskellige arter eller sorte af buske sammen i et busket. Det kan strække oplevelsessæsonen, øge biodiversiteten og mindske sårbarheden ift. sygdomme o.l. Det er vigtigt at afpasse plantetætheden efter den mulige plejeindsats. Ved at bruge ukrudtsdug – evt. dækket af barkflis – kan man sagtens plante på blivende afstand. Problemet kan være, at plantekataloger o.l. ofte kun oplyser om højden på planterne. Bredden må man selv prøve at gætte sig til. Man bør altid plante tættere i forkanten for at sikre, at buskene lukker hurtigt og får buskettet til at se sammenhængende ud.

Alternativt kan man indplante stauder e.l. som bunddække fra starten, meget gerne i en topdressing af 10 cm grus (0/8 eller 0/16). Det sikrer, at eventuelt frøukrudt i jorden ikke spirer. Det fungerer også kapillærbrydende og reducerer dermed fordampningen. Grus virker dog ikke på rodukrudt. Hvis der er rod­u­krudt i jorden, må det anbefales at plante i ukrudtsdug, der fjernes efter 2-3 år, når buskene er i god vækst.


Videnblad nr.: 03.01-91
Forfatter: Jane Schul

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt