Dato: 01-06-2001 | Videnblad nr. 05.25-08 Emne: Beskyttelse mod skader fra uønsket vegetation

Udfasning af pesticider i kommunerne ikke uden problemer

Kommunerne er godt i gang med at udfase deres brug af pesticider, men der er stadig et forbrug, det kan være vanskeligt at udfase helt på visse arealtyper. Det viser en spørgeskemaundersøgelse om pesticidforbrug, som Skov & Landskab (FSL) har gennemført for Miljøstyrelsen. Projektet er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse for 1995.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.25-08
Forfattere: Palle Kristoffersen og Jacob Møller